ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ (P.E.T.)

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ PET 25 & 30 ml

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ PET ΑΓΙΑΣΜΟΥ 200 ml

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ PET 330\500 ml

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ PET 1 ΛΙΤΡΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ PET 1.5 ΛΙΤΡΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ PET 2 ΛΙΤΡΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ PET 3 ΛΙΤΡΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ PET 5 ΚΑΙ 10 ΛΙΤΡΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ PET ΛΑΔΙΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ PET XYMOY

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ PET ΤΣΑΓΙΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ PET ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ PET ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ